Yangın Algılama Sistemleri

Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır. Bu gibi durumlarda felaketi önlemek için, bazı acil durum senaryoları oluşturulur. Bu senaryolar yangının yayılmasını yavaşlatmak ve insan sağlığına zarar vermesini engellemek için uygulanır. Örneğin; yangın durumunda havalandırma sistemi taze hava girişini kapatarak sadece içerideki dumanı tahliye etmek için çalışır. Bu uygulamadaki amaç içerideki oksijeni azaltarak yangının yayılma hızını düşürmektir. SECTION yangın uygulama projelerini, yangın yönetmeliği ve EN-54 Avrupa Standardına göre hazırlamakta, bu standartlara uygun ürünleri ile projelerini gerçekleştirmektedir.

Yangın Alarm Sistemleri

Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir. Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir.